Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı Yolu 10.km
KÜTAHYA / TÜRKİYE
info@posterland.org
posterlandorg@gmail.com
+90 (505)461 22 19